Tìm hiểu về mode thở SIMV

Mode thở SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) – Thông khí bắt buộc gián đoạn đồng bộ hóa là một Mode thở cơ bản và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tất cả các loại máy thở đều có Mode thở này.

Mode thở SIMV được chia thành 2 Mode khác:

  • SIMV (VCV) + PSV
  • SIMV (PCV) + PSV

Vậy 2 Mode thở SIMV này có gì khác nhau và ưu điểm của mỗi Mode thở này là gì ?

Tìm hiểu về 2 Mode thở SIMV

I. Mode thở SIMV (VCV) + PSV

Nó hoạt động theo các quy tắc vận hành giống với SIMV (VCV) + PSV trong phân loại người bệnh ADL hoặc PED. Máy thở cài đặt, điều khiển thông khí bắt buộc trong khi các lượt thở tự phát được cho phép. Hai loại thở được đồng bộ hóa để giúp loại bỏ các nỗ lực hít vào trong các lượt thở bắt buộc.

Mode thở SIMV(VCV)+PSV
Mode thở SIMV(VCV)+PSV

Các đặc tính quan trọng của chế độ này là:

  • Các lượt thở VCV bắt buộc. VT, tốc độ thở và thời gian hít vào được cài đặt. Tốc độ hô hấp bắt buộc và thời gian thở ra có thể dao động nhẹ do quá trình đồng bộ hóa. (Xem mô tả của chế độ tương ứng trong chương Các chế độ hoạt động ADL/PED).
  • Các lượt thở tự phát được đưa đến dựa trên các quy tắc thở hỗ trợ áp suất. Do đó cần phải cài đặt các thông số PSV để đảm bảo là có hỗ trợ trong các lượt thở tự phát.
  • Thông khí dự phòng bị vô hiệu hóa theo mặc định. Trong trường hợp này, ít nhất là phải đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ nhận được thông khí bằng với cấu hình của VCV bắt buộc. Nó có thể được kích hoạt bằng cách cài đặt đường Backup Ventilation (Thông khí dự phòng) trong cửa sổ MENU.

II. Mode thở SIMV (PCV) + PSV

Chế độ gián đoạn được đồng bộ hóa này tạo ra thông khí có kiểm soát áp suất (PCV) để tuân theo thông khí bắt buộc. Hô hấp tự phát được tiến hành với hỗ trợ áp suất giống như các chế độ gián đoạn được đồng bộ hóa còn lại.

Mode thở SIMV(PCV)+PSV
Mode thở SIMV(PCV)+PSV

Chương các chế độ hoạt động ADL/PED có mô tả chi tiết hơn về chế độ này mà cũng được áp dụng cho phân loại bệnh nhân này. Các đặc tính cụ thể của chế độ này là:

  • Các lượt thở bắt buộc PCV. Mức áp suất dương PCV, tốc độ hô hấp và thời gian hít vào được kích hoạt để cài đặt. Tốc độ hô hấp bắt buộc có thể bị ảnh hưởng nếu các lượt thở được đồng bộ hóa (xem 10.4 SIMV (VCV) + PSV, trong đó hoạt động này được giải thích rõ hơn).
  • Các lượt thở tự phát được tạo ra dựa trên các quy tắc thở hỗ trợ áp suất. Do đó cần phải cài đặt các thông số PSV để đảm bảo là có hỗ trợ trong các lượt thở được kích hoạt bởi người bệnh.
  • Thông khí dự phòng bị vô hiệu hóa theo mặc định. Trong trường hợp này, ít nhất là phải đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ nhận được thông khí bằng với cấu hình của các lượt thở PCV bắt buộc. Nó có thể được kích hoạt bằng cách cài đặt đường Backup Ventilation (Thông khí dự phòng) trong cửa sổ MENU.

Để tìm hiểu sâu hơn về Mode thở này đòi hỏi phải được đào tạo bởi các chuyên gia về máy thở. Đối với tất cả các loại máy thở đa năng hay máy thở dành cho trẻ sơ sinh đều có các chế độ thở nói trên.

Xem thêm: Các chế độ hoạt động của máy thở

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 thanhanmed.com. Thiết kế Website bởi Thành An Medical.