11/06/2015 | 09:52:32

Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tạo oxy Invacare

Khi sử dụng may tao oxy Invacare đôi khi xuất hiện 1 số lỗi bạn có thể tự xử lý 1 cách đơn giản.
Dưới đây là các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tạo oxy Invacare, nguyên nhân và hướng khắc phục

Các lỗi thưng gặp

Nguyên nhân

Giải pháp

Nguồn bt, còi kêu, nhưng

máy không chy

Cu chì cháy

Thay cầu chì 5x2mm F6.3A,

250V

Máy hot động, đèn vàng OPS

sáng

Bộ lọc bn

Bộ lọc bng bọt bin bn

Làm sạch

Trong thời gian khởi động, còi

kêu, đèn đỏ sáng

Lưu lượng khí < 2 l/phút

Khởi động lại máy, chỉnh lại tốc

độ > 2 l/phút. Khi đèn xanh sáng điều chỉnh li tốc đ

Cm thy dòng oxy thấp

Lưu lượng kế đt quá thp

Điu chỉnh li

ống thở bị tc hoc bị xon

Làm sạch hoc thay ống

Bộ làm m bị tắc

Làm sạch hoc thay máy

Rò khí ở bộ làm m hoặc ống nối

Kim tra chỗ rò, siết cht.

Sau vài giờ hot động, còi

kêu, đèn OPS sáng, bộ nén không hot động

Chuyn mch nhịêt nóng quá

Để máy nghỉ khoảng 30 phút

Đèn xanh của bộ np nhp

nháy vài phút sau khi ấn nút np

Bình nạp không được đt khớp vào vị

trí

Đt li theo hưng dn

Đèn vàng OPS sáng khi đang

np làm dừng quá trình np

Bộ lọc bị bn ở đu vào

Làm sạch bộ lọc

Đèn chỉ báo np khí không

sàng khi n nút nạp khí

Lượng khí trong bình np  > 3/4 bình

trước khi nạp li

Chuyn nút trên np bình về vị

trí ON cho đến khi thể tích khí <

3/4