22/06/2015 | 09:48:04

Giao diện của máy tạo oxy Invacare

Nhận biết máy tạo oxy Invacare thông qua giao diện mặt trước và mặt sau của máy tạo oxy

May tao oxy Invacare-USA bao gồm giao diện 2 mặt gồm mặt trước và mặt sau. Giao diện của máy tạo oxy Invacare vô cùng đơn giản. Phía trước chỉ bao gồm công tắc nguồn, đèn báo (Các cảnh báo an toàn cho máy tạo oxy Invacare), bình làm ẩm.. phía sau bao gồm đầu ra cho máy tạo nén oxy và công tắc nguồn.
Đọc thêm: Các lỗi thường gặp ở máy tạo oxy Invacare và cách khắc phục

Dưới đây là giao diện của máy tạo oxy Invacare


Giao diện mặt trước của máy tạo oxy invacareGiao diện mặt sau của máy tạo oxy invacare