Máy gây mê kèm thở

1. Máy gây mê kèm thở

Thiết bị quan trọng nhất mà bác sĩ gây mê sử dụng là máy gây mê kèm thở.Sử dụng an toàn máy gây mê phụ thuộc vào sự tương tác giữa thiết kế cơ bản của máy với các tính năng an toàn của nó và kiến thức và kỹ năng của bác sĩ gây mê.

Chức năng cơ bản của máy gây mê là chuẩn bị hỗn hợp khí có thành phần chính xác đã biết, nhưng thay đổi. Hỗn hợp khí sau đó có thể được đưa đến một hệ thống thở.

Bản thân máy gây mê đã phát triển từ một thiết bị khí nén đơn giản thành một mảng phức tạp của các thành phần cơ học, điện và máy tính – được điều khiển. Phần lớn động lực cho những thay đổi này là cải thiện sự an toàn của bệnh nhân và sự tiện lợi của người dùng. Mặc dù nhiều sửa đổi đã được đưa ra nhưng thiết kế cơ bản vẫn không có nhiều thay đổi.

Do đó, kiến thức về thiết kế cơ bản của máy gây mê là điều bắt buộc đối với tất cả các bác sĩ gây mê thực hành để hiểu được trạm gây mê hiện đại.

2. Liên hệ mua

Hiện nay chúng tôi – Thành An Medical –  là nhà phân phối độc quyền của Penlon – một công ty thiết bị y tế đẳng cấp thế giới của Anh, được thành lập tại Oxford vào năm 1943

© 2021 thanhanmed.com. Thiết kế Website bởi Thành An Medical.