Máy xét nghiệm sinh hóa

 

Máy xét nghiệm sinh hóa bao gồm 2 loại chính:

  • Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động
  • Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Máy xét nghiệm sinh hóa là loại xét nghiệm sinh hóa có tên gọi tiếng Anh là Serum biochemistry là một xét nghiệm y học thông dụng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý. Nó sẽ giúp cho bác sĩ biết được người bệnh đang mắc bệnh gì và tình trạng tại thời điểm làm xét nghiệm đó đang như thế nào.
Các loại máy xét nghiệm tự động với các mức công suất lớn lên tới 400, 500 test/giờ ngày càng được ưa chuộng sử dụng trong các bệnh viện lớn vừa tiết kiệm thời gian xét nghiệm cũng như hóa chất chạy máy.
Các hãng máy xét nghiệm sinh hóa có thể kể đến như máy xét nghiệm sinh hóa Labomed (Mỹ) hay Faca (Mỹ)

© 2016 thanhanmed.com. Thiết kế Website bởi Kenta.

Ativan And Cbd Oil Nerve Full Free Wide By Side Cbd Oil And Eliquis Cbd For Inflammation And Pain Cbd Oil Distributor Opportunities Which Cbd Companies Are Legit Will Cbd Test Positive For Thc Cbd Oil 750 Ml Cbd Flower Las Vegas Cbd Oil Blood Sugar What Is The Best Cbd Oil Or Bills Cbd Oil And Brain Injury Cbd Provisions Review Top Selling Cbd Oil Cbd Oil Withdrawal Heart 7 Cbd Oil Alzheimers Cannabis Oil Uses Does Cbd Oil Help Menopausal Hot Flashes Cape Town Cbd Z Natural Cbd Oil Foh Cbd Cbd Oil Dosage Calculator What Meds Does Cbd Oil Interact With How To Grow Your Penis Bigger What Is A Erect Penis Exercises To Make Your Peni Bigger Naturally Shark Extract Male Enhancement Pills What Us Erectile Dysfunction How Does A Penis Pump Vaso 9 Male Enhancement Pills Tree Bark Supplements Male Potency Definition Extenze Male Enhancement Liquid Review Cialis Cvs Erectile Dysfunction Drug Vasodilator L Citrulline L Arginine Dosage Spam About Male Enhancement Rock Hard Male Interest Vivax Pills Shipping Pills Depression Or Low Testosterone Penis Girth Images Mens Viagra